Jueves 6 de Agosto del 2020


XXXIX CONCURS NACIONAL CANÍ
IGUALADA 2011

-8 de maig de 2011

Lloc del concurs: Igualada
Barcelona

Veure plànol

INSCRIPCIÓ

1r. TANCAMENT D'INSCRIPCIÓ 18 D'ABRIL DE 2011
TANCAMENT DEFINITIU 28 D'ABRIL DE 2011

 

JUTGES PREVISTOS  

GRUP I  SRA. VANESSA MOYANO
GRUP II  

   SCHNAUZERS

SRA. ROSA Mª BORRELL
   BULLDOG SRA. VANESSA MOYANO
   RESTA DEL GRUP   SRA. ENCARNA MORENO
GRUP III SR. VICENÇ CANO
GRUP IV SR. VICENÇ CANO
GRUP V SRA. ROSA Mª BORRELL
GRUPO VI SR. VICENÇ CANO
GRUP VII SR. VICENÇ CANO
GRUP VIII SRA. VANESSA MOYANO
GRUP IX SRA. ROSA Mª BORRELL
GRUP X   SR. VICENÇ CANO

FINALS

GRUP I SRA. VANESSA MOYANO
GRUP II SRA. ENCARNA MORENO
GRUP III SR. VICENÇ CANO
GRUP IV SR. VICENÇ CANO
GRUP V SRA. ROSA Mª BORRELL
GRUP VI SR. VICENÇ CANO
GRUP VII SR. VICENÇ CANO
GRUP VIII SRA. VANESSA MOYANO
GRUP IX SRA. ROSA Mª BORRELL
GRUP X SR. VICENÇ CANO
MILLOR PARELLA SRA. ROSA Mª BORRELL
MILLOR GRUP DE CRIA SRA. VANESSA MOYANO
B.I.S. CADELL SR. VICENÇ CANO
B.I.S. ABSOLUT SRA. ENCARNA MORENO

PREUS INSCRIPCIÓ CONCURS NACIONAL

Classe CH, A, T, I, J
Socis
No socis
Data Límit de Tancament
fins al 18-04-2011
fins al 28-04-2011
fins al 18-04-2011
fins al 28-04-2011
Primer gos
19,00 €
23,00 €
23,00 €
29,00 €
Segon gos
14,00 €
18,00 €
18,00 €
23,00 €
Tercer gos i següents
10,00 €
12,00 €
13,00 €
17,00 €
Classe Parelles
15,00 €
19,00 €
18,00 €
23,00 €
Classe Grup de Cria
Gratis
Gratis

Cadells, Babys (Tots)
Socis
No socis
Data Límit de Tancament
fins al 18-04-2011
fins al 28-04-2011
fins al 18-04-2011
fins al 28-04-2011
Primer gos
14,00 €
18,00 €
18,00 €
22,00 €
Segon gos
11,00 €
14,00 €
14,00 €
18,00 €
Tercer gos i següents
  9,00 €
11,00 €
11,00 €
14,00 €


[ CLASSES I LA SEVA DEFINICIÓ ]


(*) Apliqui la tarifa corresponent al termini: 1r Termini fins el 18 d'abril de 2011 i 2n Termini fins el 28 d'abril de 2011.
Si no coincideix la data d'inscripció amb el pagament d'aquesta, es computarà com a data, per a l'aplicació de tarifa, la posterior de les dues.


RACES ESPANYOLES i VETERANS (excepte cadells) 50% TARIFA ANTERIOR (en compte independent).

Els gossos en copropietat es facturen independentment dels d'un sol propietari. Per aplicar la tarifa de soci, tots els propietaris de l'exemplar han de ser socis.


Apliqueu aquestes tarifes a la inscripció. És Imprescindible adjuntar còpia del justificant depagament, per correu, fax o arxiu gràfic (de reduït tamany, format *. jpg) adjunt a un correu electrònic. De no complir aquest requisit, els seus exemplars no s'inclouran en el Catàleg i no podran concursar.


TARIFES PUBLICITAT EN CATÀLEG

El Preu de publicitat per una pàgina interior en el catàleg de l'Exposició és de 60,00 € els socis, i de 90,00 € els no socis (en ambdós casos IVA inclòs).

FORMA DE PAGAMENT

El pagament del cost de les inscripcions a l'Exposició, haurà de realitzar-se mitjançant:

 • Gir Postal dirigit a l'Associació Canina Unió Cinòfila de Catalunya.

 • Ingrés ServiCaixa o Transferència Bancària al número de compte:
  c.c.c. 2100 0960 28 0200194944
  "la Caixa"
  IBAN ES03 2100 0960 2802 0019 4944
  BIC/ CODI SWIFT : CAIXESBBXXX

  ¡¡¡ IMPORTANT !!! : En operacions a través de ServiCaixa i ingressos en efectiu és imprescindible aportar el codi rebut després de remetre la inscripció a través de formulari web.

 • Pagament en oficina de l'Associació Canina Unió Cinòfila de Catalunya.


Recordeu Inscripció no pagat = Inscripció no rebuda