Domingo 26 de Marzo del 2023

CONVOCATÒRIA
CONVOCATORIA


Convocatòria pel Curs de Comissari de ring.

Dies 11, 12 i 13 de desembre de 2018
Horari: de 18,00 a 20,00 h.
Exàmen: Dia 18 de desembre de 2018
Lloc:     A.C.U.C.C.
           C/ Galileo, 340, 3er 2ona - 08028 Barcelona
Pràctiques obligatòries en la 88 Exposició Internacional Canina de Martorell            i XXIV Exposició Nacional Canina Àrea de Barcelona (Martorell, 19 y 20              de gener de 2019)
Data màxima d'inscripció 5 de desembre (places limitades)
Només per Socis de la A.C.U.C.C.
Import: 70,00 €
Sol·licitud: Mitjançant correu electrònic, indicant les dades de l'alumne, enviat            a informacion@caninacatalana.com.
Pagament: transferència bancària al compte c.c.c. 2100 0960 28 0200194944

                                             La Presidenta,


Convocatoria para el Curso de Comisario de ring.

Días 11, 12 y 13 de diciembre de 2018
Horario: de 18,00 a 20,00 h.
Examen: Día 18 de diciembre de 2018
Lugar:   A.C.U.C.C.
           C/ Galileo, 340, 3º 2ª - 08028 Barcelona
Prácticas obligatorias en la 88 Exposición Internacional Canina de Martorell            y/o XXIV Exposición Nacional Canina Área de Barcelona (Martorell, 19 y             20 de enero de 2019)
Fecha máxima de inscripción 5 de diciembre (plazas limitadas)
Sólo para socios de la A.C.U.C.C.
Importe: 70,00 €
Solicitud: Mediante correo electrónico, indicando los datos del alumno,            enviado a informacion@caninacatalana.com.
Pago: transferencia bancaria a la cuenta c.c.c. 2100 0960 28 0200194944

                                             La Presidenta,


                                                                                       21.11.2018